Mănăstirea Crasna

sept.05

Mănăstirea Crasna este situată la 50 km N de Ploiești pe șoseaua Ploiești-Brașov prin Vălenii de Munte-Cheia, pe raza comunei Izvoarele, fiind construită în pădure, lângă pârâul Crasna, la poalele munților Ursoaia. Începuturile vieții monahale în ținuturile Prahova – Teleajen sunt mai puțin cunoscute, mai ales pentru secolele XIV-XV. Cu toate acestea, sihaștri izolați s-au nevoit în zona subcarpatică pe Valea Prahovei și a Teleajenului încă din secolul XIV, însă abia la începutul secolului XV s-au constituit în mici comunități monahale. Această retrasă așezare pustnicească a luat ființă la începutul secolului XVIII, întemeiată probabil de câțiva sihaștri de la Văleni. Prima atestare documentară, un act de donație în care se arată că aici era un schit de călugări având o biserică de lemn, datează din anul 1745. Biserica de lemn cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, așezată într-o poiană singuratică, era înconjurată de câteva chilii pustnicești.

Biserica veche a schitului este în formă de cruce. Naosul este despărțit de pronaos prin 4 coloane care susțin o arcadă a boltei. Ușa de la intrarea în pronaos este din lemn sculptat. Catapeteasma lucrată la Viena are o sculptură demnă de admirat, acoperită cu foiță de aur; sunt de admirat și cele două icoane de Irineu Protcenco. Pridvorul închis, mai jos decât restul construcției, lasă impresia că a fost adaugat mai târziu. Nu este pictat, ci văruit în alb. Are o singură turlă mare pe naos. În exterior zidurile sunt simple, văruite în alb. Acoperișul este din șindrilă, pardoseala din plăci de piatră. Pictura a fost făcută în 1832-1834, de un necunoscut.

Clopotnița, la 40 m de biserică, este construită din cărămidă și piatră, acoperită cu șindrilă. Gangul mai nou este pictat de Ioan și Daniela Moldoveanu. Între clopotniță și biserică este construit din piatră și cărămidă un frumos aghiasmatar cu un acoperiș de tablă. În 1983 biserica a fost renovată, iar în 1991 s-a repictat de Ioan Chiriac prin grija Prea Fericitului Patriarh Teoctist. După revoluția din 1989, prin strădania PC stareț Galaction Stângă (actualul Episcop al Alexandriei și Teleormanului), ajutat de obște și credincioși, s-a construit un monument al eroilor pictat de Ioan și Daniela Moldoveanu, o clădire cu etaj pentru oaspeți, iar alături de ea o altă clădire masivă din cărămidă și piatră, cu două etaje, cu chilii pentru călugări. S-a ridicat o nouă biserică din cărămidă și beton, acoperită cu tablă. Este o construcție dublă, care are și un paraclis. Din anul 2001 schitul s-a transformat în mănăstire.

Sursa: manastireacrasna.ro

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>